Handlaga kjøkkenhette i kopar

Hetta er laga heilt frå botnen av etter kunde sitt ynskje. Dimensjonane på hetta er 1500x1000x600 og skal henge over ein grill. Arbeidet med ei slik er omfattande og krev nøyaktigheit i alle ledd.

Bileta under syner prosessen med og lage ei slik hette. Det er ikkje kvar dag me har denne type kjekke oppdrag :) Me takkar for oppdraget.

Me leverar frisk luft og energieffektive ventilasjonsanlegg.

Walther Sæthre & Co As jobbar dagleg med ventilering av alle typar bygningar. Her ser me nokre bilete frå to næringsprosjekt me jobbar med i desse dagar.

Med dagens krav til vifteeffektivitet (sfp tal) og krava for varmegjenvinning i anlegga, set det krav til våre dyktige blikkenslagere som er ute og monterar anlegga, samtidig som det også set krav til ingeniørarbeidet under prosjekteringa.

Me i Walther Sæthre både prosjekterar og monterar ventilasjonslanlegg i tiltaksklasse 2.

 

 

 

 

Lærlingeløftet

Ny merkeordning for lærebedrifter. Walther Sæthre & Co As har fått denne sertifiseringa

Merkeordning for bedrifter med status som "Godkjent Lærebedrift". Myndigheitene ynskjer og styrke yrkesfaga og antall lærlingar ute i bedriftane. Dette er noko me i Walther Sæthre & Co støttar fullt ut. Ja til lærlingar og trygge arbeidsplassar for ungdom.

Sjå etter L-Logoen neste gang du skal kjøpe ei teneste, enten du skal til frisøren eller blikkenslageren :) les meir på: www.lærlingeløftet.no

 

 

 

 

Eit flott prosjekt i Lærdal

Walther Sæthre & Co As vil takka Lokreim bygg og betong AS for eit flott oppdrag

Jobben vår var å tekka fire karnappar med "skivetekking i lakkert stål" på eit flott ærverdig hus.

Arbeidet var krevjande og artig, teknikken som er nytta er "dobbelt stangfals" dette for og sleppe synleg innfesting.

Walther Sæthre og & Co AS vil også rette ein takk til Magnar og Leon som har utført eit godt handverk.

Blide elevar på på besøk

 Blide elevar frå Kaupanger Skule på besøk

 

Nok ein flott dag for oss hjå Walther Sæthre & Co AS, me hadde i dag besøk av elevar fra Kaupanger Skule.

Elevane fekk ei lita innføring i kva ein kan gjere når ein jobbar med ventilasjon og blikkenslager arbeid. Dei fekk også kjenne litt på utstyr og forskjellige metall som me nyttar oss av. 

Etter dette avslutta me seansen med ein liten "Blikkenslager Quiz" Elevane frå Kaupanger Skule gjorde det særs godt :) Framtida lovar godt :=)

 

Vedlikehald

Planar om utbedre/ skifte takrenner eller taksikringsutstyr! Ta kontakt for ein hyggeleg fagprat og pristilbud.