Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo


Alternativt:

 

Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum

0105 Oslo

 

Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse post@wsaethre.no