Me leverar frisk luft og energieffektive ventilasjonsanlegg.

Walther Sæthre & Co As jobbar dagleg med ventilering av alle typar bygningar. Her ser me nokre bilete frå to næringsprosjekt me jobbar med i desse dagar.

Med dagens krav til vifteeffektivitet (sfp tal) og krava for varmegjenvinning i anlegga, set det krav til våre dyktige blikkenslagere som er ute og monterar anlegga, samtidig som det også set krav til ingeniørarbeidet under prosjekteringa.

Me i Walther Sæthre både prosjekterar og monterar ventilasjonslanlegg i tiltaksklasse 2.