Blikkenslagarfaget

Ventilasjon og blikkenslagarfaget er eit gamalt og tradisjonsrikt handverk i grenseland mellom handverk og industri.

Heilt tilbake til oldtida i Egypt og Hellas vet vi at sink blei brukt til smykker og gravurner. Det meir moderne handverket byrja å ta form ein gang på 15–1600 talet i Europa og utvikla seg gjennom 18-1900 talet. 

I dag kombinerar vi ny teknologi med tradisjonsrikt handverk. Vi driv i dag masseproduksjon av alle typar bygningsbeslag, fasadeløysingar og ventilasjonskanalar. Som blikkenslagar og handverkerar kjenner vi eit stort ansvar for å føre handverkstradisjonane vidare, samtidig skal vi skape ny utvikling, utvikle handverket, teknologisk og praktisk og skape sikre og gode arbeidsplassar, til glede for oss sjølv og samfunnet.