Lærlingeløftet

Ny merkeordning for lærebedrifter. Walther Sæthre & Co As har fått denne sertifiseringa

Merkeordning for bedrifter med status som "Godkjent Lærebedrift". Myndigheitene ynskjer og styrke yrkesfaga og antall lærlingar ute i bedriftane. Dette er noko me i Walther Sæthre & Co støttar fullt ut. Ja til lærlingar og trygge arbeidsplassar for ungdom.

Sjå etter L-Logoen neste gang du skal kjøpe ei teneste, enten du skal til frisøren eller blikkenslageren :) les meir på: www.lærlingeløftet.no