Service ventilasjon næring og bustader

For at ventilasjonssystemet skal fungere tilfredstillande må du ha gode servicerutinar. Filter må skiftast minimum ein gang pr. år.

Vi kan tilby dette som fast serviceavtaler.

Hvis du ønskjer ein enklare avtale for bustad kan du velje å kun nytte deg av vår filteravtale.
 

Kontakt Tommy Sæthre for meir informasjon om service- og filteravtaler. Mob. 93440502