Ventilasjon, fasade og tak - vår sak!

Walther Sæthre & Co er ei blikkenslagarbedrift i Sogndal som prosjekterer, produserer og utfører oppdrag innafor ventilasjon, fasade og tak - både nybygg og rehabilitering. Vår hovudmarknad er Indre Sogn, men vi utfører og prosjekterar også i Hordaland, Buskerud og Oppland.
 

Ventilasjon


Fasade


Tak


Verkstad


Aktuelt frå Walther Sæthre & Co: