Handlaga kjøkkenhette i kopar

Hetta er laga heilt frå botnen av etter kunde sitt ynskje. Dimensjonane på hetta er 1500x1000x600 og skal henge over ein grill. Arbeidet med ei slik er omfattande og krev nøyaktigheit i alle ledd.

Bileta under syner prosessen med og lage ei slik hette. Det er ikkje kvar dag me har denne type kjekke oppdrag :) Me takkar for oppdraget.