Eit flott prosjekt i Lærdal

Walther Sæthre & Co As vil takka Lokreim bygg og betong AS for eit flott oppdrag

Jobben vår var å tekka fire karnappar med "skivetekking i lakkert stål" på eit flott ærverdig hus.

Arbeidet var krevjande og artig, teknikken som er nytta er "dobbelt stangfals" dette for og sleppe synleg innfesting.

Walther Sæthre og & Co AS vil også rette ein takk til Magnar og Leon som har utført eit godt handverk.