Balansert ventilasjon for næringsbygg

Vi prosjekterer og utfører ventilasjonsanlegg for alle typer næringsbygg.

Vi er Flexit Proffpartner, og dermed godkjend leverandør for den største produsenten av balanserte ventilasjonsaggregater i Norge.
 
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er den einaste ventilasjonstypen som både har ei ventilasjonsvifte som fjernar fuktig og forurensa luft og ei vifte som tilfører ny, rein og frisk luft. Gjennom våre løysingar tilfredstiller bygget dei krava plan- og bygningslova set til ventilasjon 

For meir informasjon om våre ventilasjonsløysingar for næring, kontakt Bent Sæthre

 

-Sjå også Balansert ventilasjon for bustader