Balansert ventilasjon bustad

Iflg. forskrifter skal alle nye bustader ha balansert ventilasjon. Det betyr bl.a. at  luften skal bytast ut minimum annakvar time.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er sannsynlegvis det enkelttiltaket som har mest effekt for redusert energibruk i bustader. Samtidig som du oppnår god luftkvalitet, unngår du også fukt og soppskader i bustaden din. 

Vi i Walther Sæthre & Co er forhandlar for Flexit ventilasjon.
Les meir om balansert ventilasjon frå Flexit

Interessert i meir informasjon? Ta kontakt med oss

 

Sjå også Flexit sin video om balansert ventilasjon i eksisterande bustad: