Photo by Image Source/Digital Vision / Getty Images

Rehabilitering og miljø

Ventilasjon- og blikkenslagarbedriftene har alltid vore sterkt knytta til miljø.

Innemiljøet på den eine sida gjennom ventilasjonsanlegg og bruk av naturlege materialar, som kopar, sink, aluminium, og stål på den utvendige sida.

Med i Fram-prosjektet

Vi er med i InnovasjonNorge sitt Fram-prosjekt saman med andre lokale handverksbedrifter. Målsettinga her er å kunne redusere energiforbruket i bustader i framtida. Les meir om prosjektet her.

Vi i Walther Sæthre & Co var tidleg ute med gjenvinning av materialar. Vi leverer tonnevis med metall og bly til gjenvinning og nyttar det om igjen etter at det har gjennomgått ein reproduksjonsprosess i metallverka.