Filteravtale for bustadkundar

Filter på eit ventilasjonssystem må skiftast årleg for å halde på det gode inneklima. 

Som Flexit-kunde hjå oss tilbyr vi deg filterabonnement.

Då vil du få tilsendt nye filter ein gang pr. år.